ხატია ლაღიძე

დეზინფორმაცია და სტრატეგიული კომუნიკაციები

განათლებით საჯარო მმართველობის სპეციალისტი, მიმდინარე საქმიანობა - საერთაშორისო და ადგილობრივი ახალგაზრდული პროექტების კოორდინატორი. არასამთავრობო სექტორსა და მედიაში მუშაობის გამოცდილებით. მიმართულებები - საგრანტო პროექტების დაგეგმვა/მართვა; დონორების მოზიდვა/ურთიერთობა; მედიასთან კომუნიკაცია; მოხალისეობრივი საქმიანობა.