თეიმურაზ ჩაჩავა

უსაფრთხოება

2001-2007 წლებში მუშაობდა საქართველოს ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურში, სოციალური სამმართველოს მთავარ სპეციალისტად, მოგვიანებით კი საორგანიზაციო სამმართველოს საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მთავარ სპეციალისტად. 2001-2008 წლებში მუშაობდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახაზინო საწარმოში “კომინფორცენტრში“ მთავარ სპეციალისტად. გავლილი აქვს კურსები ბიზნესის დაგეგმვაში, ანალიზსა და ადმინისტრირებაში, ტრენინგები უსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების, ასევე საარჩევნო საკითხების მიმართულებით, მონაწილეობდა გაეროს განვითარების პროგრამებსა და სხვ.