საარჩევნო პერიოდის დროს ონლაინ სივრცეში დეზინფორმაციის არსებული და შესაძლო რისკები და მათი შემცირების საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა

კვლევა მიზნად ისახავს საარჩევნო პერიოდის დროს ონლაინ სივრცეში დეზინფორმაციისა და ყალბი ამბების გავრცელების საპასუხო ღონისძიებებთან დაკავშირებით ევროკავშირის, მისი წევრი სახელმწიფოების (გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, პოლონეთი და შვედეთი) გამოცდილების შესწავლას და არსებული გამოცდილების გაზიარებას. 

ავტორი:ხატია ლაღიძე

გადმოწერა