ქართული მეღვინეობა როგორც განვითარების მექანიზმი

ქართული მეღვინეობა, როგორც განვითარების მექანიზმი: გზაზე დამოკიდებულება, გლობალიზაცია და ინსტიტუტები

ავტორი:ნატალია დინელო

გადმოწერა