ანტიდასავლური დეზინფორმაცია და პრორუსული პროპაგანდა - მედიის როლი საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობებში

ავტორები: მარიამ ჯაფარიძე, ბექა ბურჭულაძე

კვლევის მიზანია საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში - სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მოსახლეობის ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყაროების დადგენა და ანტიდასავლური გზავნილების შესწავლა. კვლევა ტრადიციულ მედიაში გამოვლენილ ანტიდასავლურ გზავნილებს, ნარატივების სტრუქტურას და შინაარსს მიმოიხილავს. 

ავტორი:მარიამ ჯაფარიძე

გადმოწერა