ჰაბი განვითარებისთვის

2019 წლის აპრილიდან რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით, მუშაობა დაიწყო ინოვაციურმა, კრეატიულმა და დინამიურმა სივრცემ. სივრცე 2019 წლის 9 ოქტომბერს დარეგისტრირდა არასამეწარმეო - არაკომერციულ იურიდიულ პირად: სექტორი 3-ჰაბი განვითარებისთვის, რომელიც 11 სამოქალაქო ლიდერისა და აქტივისტის მიერ დაფუძნდა, სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალების ჩართულობითა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ეს არის სივრცე, რომელიც თავს უყრის ინტელექტუალურ რესურსს ქვეყნის შიგნით და გარეთ, აერთიანებს გამოცდილებასა და ინოვაციას, სიღრმისეულ ცოდნასა და ექსპერიმენტულ იდეებს, პროფესიონალებსა და ახალ სახეებს; ქმნის შესაძლებლობებს ახალი თაობის ლიდერების აღმოჩენისა და საზოგადოებრივ ასპარეზზე წინ წამოწევისთვის. სექტორი 3-ის მისიაა მოქალაქეების, ორგანიზაციების, სექტორებისა და ფართო საზოგადოების დაკავშირება, მათ შორის დიალოგის, კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის სტიმულირება და ეფექტიანი გადაწყვეტების პოვნა ქვეყნის სტაბილური განვითარებისთვის.

მიმართულებები

სექტორი 3-ს აქვს ოთხი მთავარი მიმართულება, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ:

გამგეობა და მრჩეველთა საბჭო

სექტორი 3-ის გამგეობა და მრჩეველთა საბჭო, რომელიც სამოქალაქო აქტივისტების, ლიდერებისა და პროფესიონალებისგანაა დაკომპლექტებული

ქეთევან ჩაჩავა

დამფუძნებელი და თავმჯდომარე

“მსოფლიო მოძრაობა დემოკრატიისთვის” მმართველი კომიტეტის წევრი, სექტორი 3-ის დამფუძნებელი; დემოკრატიისა და განვითარების ცენტრის (CDD) დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. სამოქალაქო სექტორში 15 წლიანი წარმატებული კარიერის განმავლობაში, მუშაობდა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე არაერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაში. 2016-2017 წლებში ქეთევან ჩაჩავა ხელმძღვანელობდა საინფორმაციო ცენტრს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. 2006-2014 წლებში იყო სხვადასხვა კომიტეტისა და სამუშაო ჯგუფის წევრი ევროპის საბჭოში, ევროპის ახალგაზრდულ ფორუმსა და ევროპელი სტუდენტების გაერთიანებაში. ფლობს მაგისტრის ხარისხს კონფლიქტების მართვაში. არის BRIDGE-ის ფასილიტატორი და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სერტიფიცირებული საერთაშორისო დამკვირვებელი.

მიხეილ მირზიაშვილი

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

უკვე 25 წელზე მეტია საქმიანობს სამოქალაქო სექტორში და მუშაობს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, რეგიონული თანამშრომლობის, კონფლიქტების მოგვარების და პრევენციის თემებზე. აქვს ევროკავშირში მოქმედ საერთაშორისო სამშვიდობო ორგანიზაციაში მუშაობის ხუთწლიანი გამოცდილება, 2005–2013 წლებში ხელმძღვანელობდა სამშვიდობო პროექტებს შავი ზღვისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. გავლილი აქვს ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების პროგრამა კოლუმბიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო და საზოგადოებრივ ურთიერთობათა სკოლაში. არის არაერთი ნაშრომის ავტორი - მათ შორისაა გზამკვლევები ასოცირების ხელშეკრულებისა და „ევროკავშირის შესახებ.“ მონაწილეობდა ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრების კომუნიკაციის 2017-2020 წლების სტრატეგიის შემუშავებაში, არჩეული იყო, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მმართველი კომიტეტის წევრად

მარი ბენდელიანი

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

არის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის „მწვანე საჩუქრის“ თანადამფუძნებელი და ამავე ორგანიზაციის სოციალური საწარმოს მენეჯერი. ამავდროულად, არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამის (UNDP) ტრანსასაზღვრო პროგრამის „მტკვარი II-ის“ წყლის პოლიტიკის უმცროსი ექსპერტი. აქვს ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება შემდეგ მიმართულებებზე - კონფლიქტით დაზარალებული თემების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული პროგრამები, არჩევნები, ნდობის აღდგენა, გარემოსდაცვითი საკითხები. მარი არის პოლიტოლოგიის ბაკალავრი და გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და მენეჯმენტის მაგისტრი, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (ODHIR) სერთიფიცირებული საერთაშორისო გრძელვადიანი დამკვირვებელი.

ლუკა კურდღელია

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

2010-2011 წლებში მონაწილეობა მიიღო მომავალ ლიდერთა გაცვლით პროგრამაში (FLEX). 2015-2016 წლებში მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლობდა პარიზის ნოვანსიის ბიზნეს სკოლაში, საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და კონსალტინგის მიმართულებით, ხოლო 2016-2017 წლებში დიდ ბრიტანეთში, ჰერტფორდშირის უნივერსიტეტში გლობალური ბიზნესის მიმართულებით. ლუკა აქტიურად იყო ჩართული განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის პროექტებში 2012-2015 წლებში. 2017წლიდან კი ერთ-ერთი უმსხვილესი ქართული ექსპორტიორი კომპანიის, "კავკასიური მეტალის ტერმინალი"-ს კოორდინატორია ფინანსურ და კომერციულ საკითხებში. 

ლიკა ბიჩნიგაური

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

ლიკა ბიჩნიგაური განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის (CDD) პროექტების კოორდინატორი და მკვლევარი. კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, Nuffic-ის 2010 წლის სტიპენდიანტი და ვახენინგენის უნივერსიტეტის მაგისტრი მენეჯმენტის განხრით. ადამიანური კაპიტალის მიმართულებით 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილებით კერძო სექტორში, სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციაში. 

გიორგი ფარეშიშვილი

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

2017-დან 2018 წლამდე იკავებდა ქალაქ ფოთის მერის მოადგილის პოზიციას. 2016 წლიდან 2017 წლამდე კი იყო ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე. სხვადასხვა დროს მუშაობდა რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელსა და კოლეჯში ადმინისტრაციულ და აკადემიურ თანამდებობებზე, უძღვებოდა სალექციო კურსს საეკლესიო სამართალში, რელიგიების ისტორიასა და კონსტიტუციურ სამართალში. არაერთი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის საორგანიზაციო ჯგუფს; 2013-16 წლებში, ასევე, იყო განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის (CDD) გამგეობის წევრი. გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების სამართლებრივი მოწყობის საკითხებზე. ბაკალავრის ხარისხი მიიღო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში სამართლის ფაკულტეტზე, ამავე უნივერსიტეტში მიენიჭა საჯარო სამართლის მაგისტრის ხარისხი, ამჟამად არის საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) დოქტორანტი სოციალურ მეცნიერებებში. 

ხატია ლაღიძე

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

განათლებით საჯარო მმართველობის სპეციალისტი, მიმდინარე საქმიანობა - საერთაშორისო და ადგილობრივი ახალგაზრდული პროექტების კოორდინატორი. არასამთავრობო სექტორსა და მედიაში მუშაობის გამოცდილებით. მიმართულებები - საგრანტო პროექტების დაგეგმვა/მართვა; დონორების მოზიდვა/ურთიერთობა; მედიასთან კომუნიკაცია; მოხალისეობრივი საქმიანობა.

არჩილ ყანჩაველი

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

არჩილ ყანჩაველი ფონდი პროდემოსის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. ის ასევე CDD-ის თანადამფუძნებელი და გამგეობის წევრია. 2013-2016 წლებში ორგანიზაციის ფინანსური დირექტორის თანამდებობაზე მუშაობდა. 2016-2017 წლებში არჩილი CDD-ს აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა. აქვს 10 წლიანი გამოცდილება მენეჯმენტის სფეროში. 2006-2007 წლებში იყო საერთაშორისო ორგანიზაცია AEGEE-ს თბილისის ვიცე-პრეზიდენტი და გამგეობის წევრი. 2016-2017 წლებში არჩილ ყანჩაველი იყო იმ წარმატებული პროექტის მენეჯერი, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების დელეგაციის სასწავლო ვიზიტი განხორციელდა ბრიუსელში, ნატოსა და ევროკავშირის ინსტიტუტებში. არჩილი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მათემატიკის დოქტორია.  

ბექარ ოიკაშვილი

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ექსპერტი. აქვს დიდი პრაქტიკული და თეორიული გამოცდილება ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა სტარტაპ ეკოსისტემა, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ტექნოლოგიური პროექტების მართვა.  ბექამ დაამთავრა თსუ საერთაშორისო სამართლის განხრით. ასევე, სწავლობდა ჟენევაში, ევროპის უნივერსიტეტში ბიზნესის მართვის ფაკულტეტზე. ფლობს მაგისტრის ხარისხს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების განხრით. ამჟამად, მუშაობს სადოქტორო ხარისხის დასაცავად ინფორმატიკის დარგში.  ბექა მუშაობს ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე, ასევე ტექნიკურ უნივერსიტეტში ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე მთავარ სპეციალისტად. პარალელურად კითხულობს ლექციებს კავკასიის უნივერსიტეტში.  სხვადასხვა წლებში მუშაობდა მთავარ სისტემურ ადმინისტრატორად კომპანია “UGT”-ში და “Socar Energy Georgia”-ში.  არის აიტი კომპანია “არიადნე ჯგუფი”-ს და ტექნოლოგიური სტარტაპის “Twini” დამფუძნებელი, აღმასრულებელი და ტექნიკური დირექტორი. 

პაატა ყვავაძე

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის (CDD) საარჩევნო საკითხთა ანალიტიკოსი და სპიკერია. აქვს საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. განთლებით იურისტი, წლების განმავლობაში მუშობდა როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორში, 2015 წლიდან აკვირდება არჩევნებს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.   

პროფესორი დევიდ ელერი

მრჩეველთა საბჭოს წევრი

პროფესორი დევიდ ელერი როგორც აკადემიურ, ისე პროფესიულ სფეროში მდიდარი გამოცდილების მქონე პროფესიონალია. დურჰემისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტები, გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის კვლევების სამეფო კოლეჯი, Kings College, ლუბლიანას უნივერსიტეტი, სლოვენიის თავდაცვის სამინისტრო და მკვლევართა ასოციაცია - ეს მხოლოდ ის მცირე ჩამონათვალია, სადაც პროფესორი ამჟამად საქმიანობს. დევიდი წლების განმავლობაში მუშაობდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის სამინისტროსა და ეროვნული უშიშროების საბჭოში. იყო დიდი ბრიტანეთისა და აშშ-ს მომავალ ლიდერთა ფორუმის თანადამფუძნებელი და ნორვეგიის მთავრობის მრჩეველი უსაფრთხოების საკითხებში. აქვს სხვა უამრავი მიღწევაც. პროფესორი სექტორი 3-სა და მის გუნდს სტრატეგიული ლიდერობის, კომუნიკაციებისა და სტრატეგიული ანალიზის, ორგანიზაციული განვითარების, წარმატებისთვის აუცილებელი სხვა ელემენტების შესახებ მნიშვნელოვან რეკომენდაციებსა და კონსულტაციებს უწევს.

ალესანდრა პრიანტე

მრჩეველთა საბჭოს წევრი

გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (UN WTO) ევროპის დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის ხელმძღვანელი ალესანდრა პრიანტე სექტორი 3-ის მრჩეველთა საბჭოს წევრია. საქართველოში ტურიზმის განვითარება სექტორი 3-ისთვის პრიორიტეტული მიმართულებაა, ალესანდრა პრიანტე კი განვითარებისა და წარმატებისთვის აუცილებელი ელემენტების შესახებ მნიშვნელოვან რეკომენდაციებსა და კონსულტაციებს გაუწევს სექტორი 3-ის გუნდს. მისი მდიდარი გამოცდილება მოიცავს როგორც მრავალწლიან პროფესიონალურ საქმიანობას, ასევე აკადემიურ სფეროში მოღვაწეობასა და პუბლიკაციებს. სხვადასხვა დროს ეკავა ისეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობები, როგორებიცაა: იტალიის ტურიზმის მინისტრის მრჩეველი, იტალიის მთავრობის დესპანი შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებში კულტურისა და განათლების მიმართულებით, იტალიის კულტურის სამინისტროს მრჩეველი საერთაშორისო და ევროპულ საკითხებში. აკადემიურ საქამიანობას ეწევა მრავალ უნივერსიტეტში, მათ შორის LUISS Guido Carli University , Universita La Sapienza და სხვა.

შერი ვაილმენი

მრჩეველთა საბჭოს წევრი

Friendship Force International-ის ჯორჯიის შტატის წარმომადგენლობის პრეზიდენტი შერი ვაილმენი სექტორი 3-ის მრჩეველთა საბჭოს წევრია. Friendship Force International საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 60 ქვეყანაში, 300 პროგრამითა და 15 000 წევრით არის წარმოდგენილი და 1977 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა დაარსა. შერი ვაილმენი Friendship Force International-ის ფარგლებში აქტიურად თანამშრომლობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული პროექტის Open World Program-თან და ამერიკაში სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასულ დელეგაციებს მასპინძლობს. შერი ვაილმენმა განათლება დელავერის უნივერსიტეტსა და ბოსტონის უნივერსიტეტში მიიღო, მრავალწლიანი პროფესიონალური საქმიანობისას ცხოვრობდა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის: იაპონია, ტაივანი, გერმანია და სხვა. ვაილმანი სექტორ 3-ს მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს საერთაშორისო პროგრამების დაგეგმვასა და განხორციელებაში.

სივრცეები

სექტორი 3 პარტნიორებსა და მხარდამჭერებს შეხვედრებისა და ღონისძიებებისთვის კეთილმოწყობილ სივრცეებსა და სამუშაო გარემოს სთავაზობს

შესაძლებლობები

სექტორი 3 ქართველ და უცხოელ მკვლევარებს, მოტივირებულ ახალგაზრდა პროფესიონალებს სხვადასხვა სახის მხარდაჭერას სთავაზობს, როგორიცაა: კვლევების განხორციელებისთვის საჭირო დაფინანსების მოპოვება; ფორუმებისა და დისკუსიების ორგანიზება ქვეყნის შიგნით და გარეთ; ქართველი და უცხოელი პარტნიორების მოძიება ერთობლივი ინიციატივების განხორციელებისათვის; კვალიფიკაციის ამაღლება და პროფესიული განვითარება ქვეყნის შიგნით და გარეთ; საერთაშორისო კონფერენცია/ტრენინგებში მონაწილეობისა და მგზავრობის უზრუნველყოფა; სამუშაო (Co-Working) და შეხვედრების სივრცით უზრუნველყოფა, მედიასთან კომუნიკაცია და სხვა.

მკვლევარებისა და ექსპერტებისთვის

სექტორი 3 მკვლევარებს, ანალიტიკოსებსა და ექსპერტებს სამოქალაქო და საჯარო სექტორიდან, აკადემიური და პროფესიული წრეებიდან სხვადასხვა სახის მხარდაჭერას სთავაზობს.  


განაცხადი

ახალგაზრდებისთვის

სექტორი 3 ახალგაზრდა მკვლევარებს, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებს ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს. 
განაცხადი

სტიპენდიები

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით, სექტორი 3 ქართველი და უცხოელი პროფესიონალებისა და მკვლევარებისთვის სტიპენდიებს გასცემს.

განაცხადი

პარტნიორები

ჩვენი დონორები, პარტნიორები და მხარდამჭერები 

კონტაქტი

ელ ფოსტა

info@sector3.ge

მისამართი

გიული ჭოხონელიძის ქ.5

ტელეფონი

ბიბლიოთეკა